RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Najlepsze rozwiązania w przestrzeni województwa

13 listopada br. w Katowicach uroczyście wręczono nagrody w tegorocznej edycji konkursów: Najlepsza Przestrzeń Publiczna oraz Architektura Roku. 

Znakomita większość laureatów to miejsca, które zmieniły swe oblicze dzięki dotacji z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, co znakomicie pokazuje skalę wsparcia róznorakich przedsięwzięć inwestycyjnych w naszym regionie.

Łącznie 45 zgłoszeń z 34 gmin to owoc tegorocznej, piętnastej już edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna, w którym Marszałek Województwa premiuje najlepsze inwestycje wpływające na poprawę przestrzeni województwa.

Za najlepszą przestrzeń publiczną uznano Park sensoryczny w Rydułtowach, którego niebywała oferta zachęca do relaksu poprzez integrację zmysłów. Plac wzroku, smaku, słuchu, węchu i dotyku gwarantują odpoczynek i ciekawe doznania dla każdego, kto odwiedzi to miejsce.

Projekt: „Utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach - Park Sensoryczny”, dofinansowanie z UE – ok. 3,5 mln zł.

Natomiast wyróżnienie w tej kategorii zdobyła Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II (z wyłączeniem budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci do odrębnej kategorii - obiekt użyteczności publicznej).

Projekt: „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II”, dofinansowanie z UE – ok. 7,5 mln zł.

W kategorii najlepsza zrewitalizowana przestrzeń publiczną wyróżniono zabytkowy budynek należący do byłej kopalni Saturn w Czeladzi, który obecnie pełni funkcje Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Projekt: „Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi”, dofinansowanie z UE – ok. 1,9 mln zł.

Jako najlepszy obiekt użyteczności publicznej uznano budynek ośrodka edukacji ekologicznej dzieci, który został zrealizowany w ramach Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Obiekt powstał na terenie byłej jednostki wojskowej. Dzisiaj na tym obszarze realizowane są zadania edukacyjno-wychowawcze i naukowo-badawcze.

Projekt: „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap II”, dofinansowanie z UE – ok. 7,5 mln zł.

Z kolei jako najlepszy zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej nagrodzono adaptację i przebudowę budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi.

Projekt: „Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Czeladzi”, dofinansowanie z UE – ok. 9,2 mln zł.

W tej samej kategorii dodatkowo przyznano wyróżnienie dla przebudowy budynków przy ul. Kard. Hlonda 29 w Rudzie Śląskiej na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych.

Projekt: „Adaptacja budynku przy ulicy 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska”, dofinansowanie z UE – ok. 1,3 mln zł.

Przypomnijmy również laureata Nagrody Internautów, którego poznaliśmy już we wrześniu br. 9 619 punktów, a tym samym Nagrodę Internautów otrzymała inwestycja związana z rewitalizacją rynku w Jaworznie, która uczyniła centrum miasta nowoczesną przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, a także umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwziąć kulturalnych.

Projekt: „Rynek Od.Nowa - rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publiczej w Jaworznie”, dofinansowanie z UE – ok. 12,5 mln zł.

Stowarzyszenie Architektów RP rozstrzygnęło również konkurs Architektura Roku. Nagrodę Grand Prix otrzymał budynek Nowego Muzeum Śląskiego.

Projekt: „Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”, dofinansowanie z UE – ok. 181,5 mln zł.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013