RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zaangażuj się - weź udział w konkursie!

Stwórzmy razem hasła promujące obszary technologiczne województwa.

To propozycja skierowana do wszystkich, którzy mają pomysł jak nietuzinkowo wypromować potencjał technologiczny regionu.

Do 5 grudnia br. wszyscy zainteresowani mogą zaproponować hasło promocyjne dla każdego z ośmiu obszarów technologicznych zidentyfikowanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020. Ważne, aby propozycja była spójna, a także poprawna merytorycznie.

Pięciu autorów najciekawszych propozycji otrzyma nagrody rzeczowe w postaci specjalnie zaprojektowanego, niepowtarzalnego kalendarza na rok 2015.

Wystarczy uruchomić kreatywność i wysłać swoje propozycje na adres mailowy: jdejka@slaskie.pl. W mailu należy również podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy. Ważne jest też, aby polubić nasz na fanpage RIS WSL (Facebook).

Obszary technologiczne:

1. Technologie medyczne (ochrony zdrowia), tj. m.in. biotechnologie medyczne; technologie inżynierii medycznej.

2. Technologie dla energetyki i górnictwa, tj. m.in. technologie spalania węgla; czyste technologie węglowe, ogniwa paliwowe; wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i odpadów; składowanie CO2; technologie procesowania gazów; rozpoznanie i ochrona zasobów węgla.

3. Technologie dla ochrony środowiska, tj. m.in. biotechnologie dla ochrony środowiska; inteligentne i energooszczędne budownictwo; technologie ochrony i rekultywacji środowiska; technologie odpadowe, technologie procesowania wody i gazów, gromadzenie i uzdatnianie wody; technologie ochrony powietrza; technologie wspomagające zarządzanie środowiskiem.

4. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, tj. m.in. technologie telekomunikacyjne; informacyjne; modelowanie i symulacje procesów i zjawisk; optoelektronika,

5. Produkcja i przetwarzanie materiałów, tj. m.in. tworzywa metaliczne; polimerowe; ceramiczne.

6. Transport i infrastruktura transportowa, tj. m.in. zintegrowane, inteligentne systemy transportowe; nowoczesne rozwiązania napędów środków transportu.

7. Przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy, tj. m.in. automatyka przemysłowa, sensory i roboty; technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz energetycznych.

8. Nanotechnologie i nanomateriały, tj. m.in. technologie tworzenia struktur o rozmiarach manometrycznych.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013