RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Razem zmieniamy Śląskie!

Pod takim hasłem w okresie 1-14 grudnia 2014 r. trwała regionalna kampania podsumowująca efekty Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wszyscy jesteśmy odbiorcami korzyści, jakie niosą za sobą zmiany, których motorem napędowym są unijne pieniądze przeznaczone na rozwój regionu. Wśród nas są zarówno pomysłodawcy, jak i wykonawcy prawie 5 tys. inwestycji, jakie powstały w ostatnich siedmiu latach. Wszyscy korzystamy z ich efektów, wielu z nas wspiera ich oddziaływanie poza granicami województwa, wpływając na zmianę w stereotypowym postrzeganiu regionu. Razem zmieniamy Śląskie!

Przeprowadzona kampania miała uświadomić mieszkańcom, że za sukcesem regionu stoją ludzie oraz narzędzia w postaci dobrze skonstruowanego planu działania i zaplecza finansowego. Hasło wzmacniało poczucie wspólnej odpowiedzialności za działania, budowało i integrowało społeczność regionu. Natomiast wizualny element przekazu – symbolizujący różne grupy osób zaangażowanych w projekt – był spójnym uzupełnieniem całego przekazu.

Wszystko to miało prowadzić do poczucia dumy z faktu, że dobrze zainwestowaliśmy środki na rozwój województwa, który jest widoczny na różnych jego obszarach, m.in. w myśleniu technologicznym, ochronie dziedzictwa kulturowego, nowoczesnym podejściu do projektowania obiektów i przestrzeni, jak i rewitalizacji obszarów zdegradowanych. To tylko niektóre przykłady efektów wsparcia z Programu Regionalnego. Inwestycje z tych obszarów były przez 2 tygodnie  wizerunkiem prowadzonej kampanii. W sumie zaprezentowano 18 projektów, spośród których rolę flagowych przedsięwzięć pełniły następujące:

  • Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
  • Pracownia Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
  • Nowa siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kampania RPO WSL "Razem zmieniamy Śląskie" nawiązywała do wrześniowej kampanii promocyjnej Województwa Śląskiego "Tworzymy Śląskie" m.in. poprzez prezentację inwestycji przez pryzmat 6 kluczowych kompetencji Marki Śląskie, tj. Wiedza służąca rozwojowi technologii, Etos pracy, Szacunek dla środowiska, Troska o zdrowie, Użyteczny design, Afirmacja muzyki.

W przestrzeni regionu kampania była obecna na nośnikach outdorowych, w regionalnej i lokalnej prasie, na antenie stacji radiowych, w Internecie oraz na ekranach bankomatów.

Serce kampanii zabiło na fan page’u www.facebook.com/slaskiesprawdzasie. Tam na bieżąco pojawiały się informacje o kolejnych wydarzeniach, jak również był prowadzony konkurs, w którym w dowolnej formie można było zaprezentować hasło kampanii. Do wygrania vouchery do sieci sklepów sportowych SkiTeam o wartości 200 zł oraz gadżety kampanijne. Informacje o konkursie

Na antenie radia Złote Przeboje Karolina codziennie przez kolejne dwa tygodnie emitowane były rozmowy na temat Programu i wybranych projektów z beneficjentami, blogerami oraz przedstawicielami Instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie Programem. Można było też wykazać się wiedzą o dofinansowanych projektach oraz spostrzegawczością zmian zachodzących w regionie. Do wygrania vouchery do sieci sklepów multimedialnych/sportowych o wartości 200 zł oraz gadżety kampanijne. Strona internetowa konkursu

Posłuchaj spotu promocyjnego 1

Posłuchaj spotu promocyjnego 2

Do udziału w kampanii zaprosiliśmy kilku blogerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką regionu, tym razem zaangażują się w tematykę funduszy europejskich. Znaleźli się wśród nich: http://tuudi.net/ http://automotiveblog.pl/ oraz http://odkrywajacslask.wordpress.com/ Przedstawili wybrane przez siebie inwestycje, które ich zdaniem zmieniły obraz regionu, a także zajęli się animacją konkursu na Facebooku "Razem zmieniamy Śląskie - wyraź to!", a następnie stali się jurorami nadesłanych prac. A oto i wpisy blogerów zaangażowanych w kampanię:

3 grudnia - wpis na blogu Tuudi.net

5 grudnia - wpis na Automotive Blog

9 grudnia - wpis na blogu Odkrywając Śląsk

Spotkanie prasowe dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych odbyło się 10 grudnia br. na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach - który stanowi jeden z projektów dofinansowanych z Programu.

Wykonawcą kampanii – na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – była agencja JERO z Warszawy.

Kampania finansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 


 
baner
 
torba
 
brelok
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013