RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

RegioStars 2015

Do końca lutego 2015 r. można nadsyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu RegioStars, organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Podobnie jak w poprzednich odsłonach, nagradzane będą najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków dostępnych w ramach unijnej polityki spójności. Niezależne jury wybierze najlepsze projekty, a ich kierownicy zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w październiku 2015 r.

Autorzy zwycięskich projektów otrzymają nagrodę i certyfikat zwycięzcy konkursu RegioStars z rąk przewodniczącego jury konkursowego oraz Coriny Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej UE. Każdy z wyróżnionych projektów zostanie również przedstawiony w krótkim filmie promocyjnym.

W tegorocznej edycji nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach:

  1. ROZWÓJ INTELIGENTNY – uwalnianie potencjału rozwojowego małych i średnich przedsiębiorstw dla celów gospodarki cyfrowej
  2. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – stymulowanie inwestycji w poprawę wydajności energetycznej z korzyścią dla obywateli i społeczeństwa
  3. ROZWÓJ SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU – integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  4. CITYSTAR – przekształcanie miast w oczekiwaniu na przyszłe wyzwania

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń, przewodnik dla uczestników, dokument zgłoszenia oraz kryteria kwalifikacyjne i zasady przyznawania nagród można znaleźć w witrynie internetowej konkursu RegioStars.

Zgłoszenia można nadsyłać w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2015 r.

Wybrani finaliści zostaną poinformowani o wynikach konkursu do końca maja 2015 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 14 października 2015 r. w Brukseli podczas DNI OTWARTYCH.

Wszelkie pytania należy przesyłać na adres regio-stars@ec.europa.eu.


 
logo
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013