RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Św. Jacek nominowany do nagrody Miesa van der Rohe 2015

Projekt przebudowy skweru wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła św. Jacka, budowy sali prób i budynku warsztatów muzyczno-teatralnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą został nominowany do Nagrody Unii Europejskiej dla Współczesnej Architektury – Mies van der Rohe Award 2015.


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013