RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Zaproszenie

W 2014 roku – jako plon wycieczek edukacyjno-fotograficznych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego po wybranych projektach dofinansowanych z RPO WSL 2007-2013 – powstała wyjątkowa wystawa „Śladem projektów unijnych”.

Wyjątkowa, bo grupująca 40 najlepszych wykonanych zdjęć, które nie tylko przybliżają skalę przemian, jakie dokonały się w naszym regionie dzięki obecności w Unii Europejskiej, ale też pokazują indywidualną wrażliwość młodych twórców oraz ich niebanalne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

Część z Państwa zapewne miała okazję oglądać ją na żywo podczas grudniowej ekspozycji na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Zależałoby nam jednak na zapewnieniu jej możliwości jak najszerszej prezentacji.

Naszą serdeczną zachętę do ugoszczenia jej w swym obiekcie kierujemy zwłaszcza do placówek kulturalnych, edukacyjnych i innych obiektów użyteczności publicznej, szczególnie tych, które same są żywym przykładem interwencji środków z Unii Europejskiej, szczególnie zaś RPO WSL 2007-2013, ale i ZPORR. Wierzymy, że zainteresowanie w tym względzie wykażą między innymi miejsca, które stały się bohaterami eksponowanych zdjęć.

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt - Łukasz Spiołek, tel. 32/ 77-40-134, e-mail: lspiolek@slaskie.pl


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013