RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Ocalić od zapomnienia

14 lutego br. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Gościem honorowym był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Muzeum zostało udostępnione dla zwiedzających 23 lutego br.

Centrum powstało w dawnym dworcu kolejowym, który w ostatnich latach został gruntownie wyremontowany, w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja budynku po byłym Dworcu Kolejowym w Radzionkowie dla stałej ekspozycji pn. Deportacja Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku", dofinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013. Natomiast sama ekspozycja powstała dzięki wsparciu finansowanym prawie 30 samorządów.

Wystawa w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. przypomina deportacje kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w Związku Radzieckim. Deportacje i inne prześladowania miejscowej ludności w tym okresie określane są mianem Tragedii Górnośląskiej. Wydarzenia te ze względów politycznych do 1989 r. były tematem zakazanym; w ostatnich latach powstaje coraz więcej inicjatyw związanych z ich badaniem i upowszechnianiem wiedzy na ten temat.

--

Koncepcja funkcjonowania Centrum

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945, w koncepcji władz miasta, powinno pełnić różnorodne funkcje w obszarze edukacji i kultury. Jako funkcję podstawową można wskazać funkcję gromadzenia materiałów dotyczących deportacji. W zakres tego zbioru powinny wchodzić wszelkie dostępne publikacje, artykuły, wyniki prac badawczych, materiały dydaktyczne związane z wywózkami. Zbiór ten powinien być rozszerzony o ewentualne pamiątki przekazane przez rodziny osób deportowanych w oryginale lub ich kopie, skany czy zdjęcia. Ideą tej funkcji jest zgromadzenie w jednym, ogólnie dostępnym miejscu maksymalnej wiedzy związanej z deportacjami i umożliwiło udostępniania jej wszystkim zainteresowanym. W oparciu o ten materiał należy stworzyć ofertę edukacyjną zarówno dla młodzieży szkolnej, studentów oraz dla dorosłych. Oferta ta powinna być realizowana we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Oferta edukacyjna powinna uwzględniać gotowe lekcje historii na różnym poziomie zaawansowania oraz możliwość indywidualnego studiowania literatury.

Źródło: Urząd Miasta Radzionków

 


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013