RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Klaster Biznesów Kreatywnych

Klaster Biznesów Kreatywnych łączy potencjał podmiotów działających w branży kreatywnej.

Pojęcie biznesów kreatywnych to dość nowe określenie. Stosuje się je w odniesieniu do szczególnej sfery gospodarki, do której należą przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje zajmujące się szeroko rozumianą twórczością artystyczną, sztuką lub designem, ale również realizacją imprez, eventów oraz te wszystkie podmioty, których zadaniem jest animowanie życia kulturalnego. Zasadniczą cechą tych instytucji jest to, że ich działalność wymaga budowania oferty w oparciu o innowacyjne pomysły i kreatywne podejście, co pozwala im wyróżnić się na rynku.

Właśnie tego typu organizacje są członkami Klastra Biznesów Kreatywnych. W obręb powiązania kooperacyjnego wchodzą również uczelnie wyższe o profilu artystycznym, jednostki badawcze, stowarzyszenia. Sieci powiązań, które powstają w ramach klastra służą rozwojowi oraz podniesieniu innowacyjność tego sektora gospodarki. Tym samym przyczyniają się do poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty sfery biznesów kreatywnych – sfery, która obecnie stoi przed wielką szansą rozwoju.

Co oferuje Klaster Biznesów Kreatywnych?

Członkowie klastra świadczą m. in. usługi z zakresu organizacji eventów, animowania wydarzeń kulturalnych i organizowania oprawy artystycznej imprez. Ponadto zajmują się fotografią, grafiką, designem oraz szeroko pojętą działalnością artystyczną.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Do wszystkich! Członkowie klastra prowadzą działalność nakierowaną zarówno na dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Skorzystaj z naszych usług! Niezapomniane eventy, ciekawe doświadczenia, profesjonalne realizacje.

Jeśli chcesz zapoznać się z próbką naszych możliwości weź udział w działaniach klastra realizowanych na terenie całego Śląska. Najbliższe wydarzenie to creative event organizowany 09.05.2015 w Zabrzu przy ulicy Srebrnej 6 (godz. 12.45-19.00). Wstęp darmowy!

Szczegóły: www.klasterkreatywny.com.pl

tel. + 48 601 929 310

e-mail: klaster@klasterkreatywny.com.pl

Klaster Biznesów Kreatywnych powstał dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Źródło: Klaster Biznesów Kreatywnych


 
logo
 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013