RPO Promocja powrót na stronę główną

zd1 zd2 zd3 zd4 zd5 zd6 zd7 zd7 zd7 zd7

Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni

Z końcem kwietnia 2015 r. zakończono prace w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach”.

Zadaniem inwestycji była poprawa warunków zagospodarowania osiedla z przełomu XIX i XX wieku oraz utworzenie przestrzeni publicznej w formie „mini rynku” z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną.

W ramach projektu powstał plac rekreacyjno-wypoczynkowy przy ciągu pieszo-jezdnym z elementami ścieżki zdrowia, ścieżki edukacyjnej i skateparku skupiający obecnie mieszkańców zabytkowego osiedla.

Plac rekreacyjny zdobi podświetlana fontanna nawiązująca formą do logo promocyjnego miasta „Czerwionka-Leszczyny. Złoża sukcesu”. Fontannę w części ponad terenem wykonano z masywnych bloków granitu. Kryształ „Złoża sukcesu” powstał z klejonego warstwowo szkła. Okrągła niecka fontanny ma średnicę 5 metrów. Wokół fontanny rozmieszczono półokrągłe ławki.

W dalszej odległości wykonano w nawierzchni 4 pola do gry w szachy i warcaby. Pola utworzyły jasne i ciemne płyty granitowe o wymiarach 40 x 40 cm. Zakupiono odpowiednie figury do gry plenerowej. Nawierzchnia placu integruje się z ulicą Szkolną, dzięki temu obie przestrzenie łącza się ze sobą. Aby zapewnić możliwość organizowania imprez kulturalnych w tym miejscu, powstała również przestrzeń pod budowę sceny plenerowej wraz z odpowiednim złączem elektrycznym.

Wydzielono kolorystycznie ścieżkę rowerową, na miejscu dawnych chodników, oraz przejścia piesze w obrębie skrzyżowań ulic.

Ścieżka zdrowia

Na terenie placu wykonana została także ścieżka zdrowia na powierzchni ok. 620 m kw. Ścieżka jest wyposażona w urządzenia siłowni plenerowej w kolorystyce brązowo-kremowej. Urządzenia ścieżki stanowią: wyciąg i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna i wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, Tai chi małe i duże, poręcze i drążek. Element ścieżki zdrowia tworzą także dwa betonowe stoły do tenisa stołowego, dla których powstało stanowisko o wymiarach 6 x 12 m. Do oświetlenia placu i ścieżki zdrowia zamontowano 18 latarni.

Skatepark

Wykonano urządzenia skateparku w technologii betonowej, gdyż są bardziej trwałe, nie generują hałasu podczas użytkowania oraz wymagają mniejszych nakładów finansowych związanych z konserwacją. Atrakcje skateparku zostały dobrane w porozumieniu z użytkownikami – mieszkańcami Czerwionki-Leszczyn na podstawie ich preferencji. Wyposażenie skateparku: bank ramp, jump ramp, spine, stair and rail, haby, funbox, grindebox, manualpad, rail. Skatepark wraz z otaczającą go zielenią izolacyjną i strefą ochronną ma powierzchnię 1200 m kw. Nawierzchnie: nawierzchnia placu, ścieżki rowerowej oraz fragment ulicy Szkolnej wyłączonej z ruchu wykonano z betonowej kostki szlachetnej w trzech odcieniach kolorystycznych: szarym, czarnym i żółtym. Jako akcenty ozdobne użyto kostki granitowej szarej. Wokół placu i skateparku powstała strefa zieleni. Na placu i wzdłuż ulicy Szkolnej nasadzono następujące drzewa i krzewy: lipy 11 szt., akacje 9 szt., cis 24 szt. Całość uzupełniają elementy małej architektury, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placu, podnoszące jego walory estetyczne takie jak: oświetlenie, ławeczki, kosze na śmieci, słupki ograniczające ruch. Na placu znajduje się także wysokiej jakości monitoring.

Jeden z familoków został całkowicie odnowiony. Dzięki temu uzyskano przestrzeń na Centrum Organizacji Pozarządowych. Remont budynku obejmował adaptację wnętrz na pomieszczenia biurowe, czyszczenie elewacji, remont dachu, wymianę stolarki okiennej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

W innym z familoków utworzono Centrum Informacji Turystycznej (z tradycyjnie umeblowanym śląskim mieszkaniem, pełniącym rolę Izby Tradycji).

Dodatkowo poddano termomodernizacji Dom Kultury.

Na terenie osiedla zbudowano podziemny śmietnik, do którego dostęp posiada każdy z mieszkańców dzięki indywidualnej karcie chipowej.Tak innowacyjnym rozwiązaniem może się poszczycić tylko kilka gmin w całym kraju. Ponadto powstało 12 wiat śmietnikowych wkomponowanych w przestrzeń architektoniczną osiedla.

Główne cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu było przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych.

Osiągnięte cele ogólne projektu:

 • Przekształcenie funkcjonalnych elementów osiedla na cele społeczne, kulturalne, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne,
 • Uzyskanie efektu ekologicznego i estetycznego,
 • Dostosowanie obiektów towarzyszących zabytkom do charakteru otaczającej zabudowy,
 • Zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych i turystyki obszaru,
 • Zaspokojenie potrzeb i ambicji mieszkańców poprzez konieczne, zgodne z duchem czasu zmiany,
 • Aktywizacja społeczna zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w mieście,
 • Rozwój i przywrócenie utraconych funkcji społeczno-gospodarczych Czerwionki,
 • Wzrost jakości życia społeczności lokalnej,
 • Zwiększenie jakości i dostępności obiektów publicznych Czerwionki,
 • Stworzenie miejsca do organizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym na osiedlu i w dzielnicy Czerwionka,
 • Nowa oferta atrakcyjnej możliwości spędzania czasu wolnego skierowana do mieszkańców osiedla i dzielnicy,
 • Zahamowanie procesu suburbanizacji.

W roku 2015 inwestycja pn. „Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach” uzyskała tytuł Top Inwestycji Komunalnej 2015. Ta inwestycja zdobyła także niezwykle cenne wyróżnienie internautów – czytelników Portalusamorządowego.pl, którzy wybrali rewitalizację czerwieńskich familoków, jako najlepszą z inwestycji, przeprowadzonych przez samorządy w Polsce.

W roku 2015 kolonia familoków została zaprezentowana w „Industriadzie” jako przyjaciel "Szlaku zabytków techniki". Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”. Wartość projektu to kwota 12 141 450,00 zł, z czego dofinansowanie z EFRR to 9 973 942,50 zł.

Źródło: Urząd Gminy Czerwionka-Leszczyny


 

Strona „Śląskie do przodu!” to oficjalny serwis promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem serwisu było przybliżenie idei Programu i jego efektów mieszkańcom regionu.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013